Základní model průběhu setkání

Výkonným výborem oslovení odborníci s předstihem připraví podkladové texty, v nichž se snaží srozumitelným způsobem shrnout hlavní aspekty, problémy a souvislosti vztahující se ke zvoleným diskusním tématům. Podkladové texty jsou členům Sdružení s předstihem rozesílány tak, aby se s nimi mohli seznámit ještě před setkáním.

Během setkání autoři podkladových textů k jednotlivým tématům před plénem nejprve stručně shrnou hlavní myšlenky svého příspěvku. Dále navazuje krátká diskuse s autorem/autory, po níž se účastníci rozejdou do přibližně 16-20ti členných skupin, kde se v moderované diskusi společně pokoušejí hledat odpovědi na otázky a problémy, které z podkladového textu vyplývají. Po skončení této části, která je skutečným těžištěm setkání, následuje prezentace závěrů jednotlivých skupin v plénu a závěrečná plenární diskuse.

 

Zpět