SHRNUTÍ DISKUSE LÍPA X.

ZOBRAZENÍ CO NEJVÍCE NÁZORŮ TAK, JAK PROCES POZOROVALA SKUPINA ZAPISOVATELŮ

Brno, 20.-22.dubna 2001


Zápisy ze setkání Sdružení Lípa jsou pořizovány s cílem informovat o obsahu proběhnuvších diskuzí. Text je vždy kompilátem poznámek pořízených několika nezávislými účastníky setkání - zapisovateli. Text si neklade za cíl, zachytit vyčerpávajícím způsobem všechny myšlenky, které na setkání zazněly. Rovněž tak nemá text sloužit jako oficiální dokument, prezentující závěry a doporučení účastníků setkání těm, kdo jsou v konkrétních problémových oblastech profesně angažováni. Zápis splní svůj úkol, jestliže připomene účastníkům setkání příjemné chvíle strávené v myšlenkově inspirativním prostředí a veřejnosti určitou představu o tom, jak byla zapisovateli viděna náplň setkání občanského Sdružení Lípa.

Na začátku třetí dubnové dekády, proběhlo v moravské metropoli desáté jubilejní setkání občanského sdružení Lípa. Témata tohoto setkání byla orientována vysoce odborně, v dopoledním bloku se účastníci zamýšleli nad otázkami zdravotnictví, odpolední část byla věnována problematice ekologie.

První téma - reforma zdravotnictví - otevřelo hned v samém počátku potřebu definovat klienta systému tedy pojištěnce potencionálního pacienta jako klíč k celé reformě. Právě pokřivené vztahy mezi pacientem - zákazníkem a lékaři na straně jedné a pojišťovnou na straně druhé jsou tím co reforma musí odstranit. Diskutující se shodli na tom, že potřebujeme sebevědomého pacienta, který ztratí ostych a bude sám usilovat o to, aby byl lékaři partnerem. S tím do jisté míry souvisí i potřeba větší transparentnosti financování zdravotní péče, s důrazem na sledování nákladovosti vlastní léčby pacientem.

Ekologie snad více než jakékoliv jiné téma nutí přemýšlet v globálním měřítku. Na druhé straně každý musí vycházet sám ze sebe, základem ekologie je poctivost a morálka. Hlavním úkolem společnosti je proto podle účastníky Lípy zajistit ekologickou výchovu vedoucí ke změně myšlení s cílem prosadit koncept trvale udržitelného rozvoje na čelní místo hodnotového žebříčku. Česká republika sice udělala od počátku devadesátých let velký kus práce v oblasti znečištění životního prostředí, v některých otázkách však vlády vpřed nepostoupily. Dobrým příkladem může být zastaralá energetická politika. Dobá volá po reformulaci politik a stanovení vizí, které nestaví ekologii a ekonomii do antagonistického vztahu.

Diskuse bylo jako vždy velmi rozmanitá, v některých okamžicích se účastníci neubránili emotivnímu zabarvení svých příspěvků. I přes rozmanitost směrů, kterými se jednotlivé diskusní skupiny vydaly, zazněly při závěrečných prezentacích velmi podobné závěry. Bylo tedy snahou zapisovatelů promítnut plastičnost jednotlivých názorů do následujícího textu. V některých případech je pro zvýraznění náboje diskusí použito přímé řeči, doufáme, že to poslouží jako určitá šlehačka na dortu pro všechny, které pohled na jubilejní setkání občanského sdružení Lípa očima zapisovatelů zajímá.

Přejeme Vám zajímavou četbu

Jiří Němeček
Ivo Nejdl
Daniela Řepová
Dana Viktorová
Filip Žežulka

 

Zpět