SHRNUTÍ DISKUSE LÍPA XI.

ZOBRAZENÍ CO NEJVÍCE NÁZORŮ TAK, JAK PROCES POZOROVALA SKUPINA ZAPISOVATELŮ

Mariánské Lázně, 30.listopadu – 2.prosince 2001

Zápisy ze setkání Sdružení Lípa jsou pořizovány s cílem informovat o obsahu proběhnuvších diskuzí. Text je vždy kompilátem poznámek pořízených několika nezávislými účastníky setkání - zapisovateli. Text si neklade za cíl, zachytit vyčerpávajícím způsobem všechny myšlenky, které na setkání zazněly. Rovněž tak nemá text sloužit jako oficiální dokument, prezentující závěry a doporučení účastníků setkání těm, kdo jsou v konkrétních problémových oblastech profesně angažováni. Zápis splní svůj úkol, jestliže připomene účastníkům setkání příjemné chvíle strávené v myšlenkově inspirativním prostředí a veřejnosti určitou představu o tom, jak byla zapisovateli viděna náplň setkání občanského Sdružení Lípa.

Na přelomu  listopadu a prosince proběhlo v západočeských lázních jedenácté setkání občanského sdružení Lípa. Diskusní témata byla orientována navýsost aktuálně, v dopoledním bloku se účastníci zamýšleli nad fundamentalismem  a extremismem, odpolední část byla věnována problematice reformy české armády.

V diskusích účastníků se často objevovala věty typu „Svět se po 11. září změnil“ či  „Začala globální válka s terorismem“, což snad nejlépe charakterizuje základní myšlenková schémata většiny účastníků XI. setkání Lípy. Logicky byl tak dopolední blok doplněn o další  -  ismus a to  terorismus, odpolední diskuse pak přinesla zamyšlení nad vojenskou odpovědí na výzvu 11. září  a otisku této tragické události na tváři české armády.

Diskuse na první téma – fundamentalismus a extremismus  - se nesla ve dvou odlišných rovinách.  Jednoznačným favoritem byl globální pohled na tuto problematiku, a to zejména v optice newyorkské tragedie. Favoritem se tak stal islámský fundamentalismus, respektive terorismus skupin typu Al-Kajdy či hnutí Taliban. Přeci jenom trochu na pokraji zájmu diskutujících zůstala otázka extremismu domácího a to jak pravicového, tak jeho protipólu na straně extrémní levice. 

Jednoznačná shoda nad profesionalizací české armády byla výsledkem odpoledních diskusí v jednotlivých skupinách. Další prakticky stoprocentní jednota nastala nad členství  České republiky v  Severoatlantické  alianci. Odpolední program však do jisté míry poznamenala „strategická simulace“ boje s terorismem, která některé diskutující skupiny pohltila natolik, že jim na ostatní položené otázky nezbyl čas. Právě virtuální realita „hry na vojáky a teroristy“ vnesla do diskusí více „života“ a posunula tak mnohdy klidnou debatu do zcela nového světla.

Diskuse  bylo jako vždy velmi rozmanitá, v některých okamžicích se účastníci neubránili emotivnímu zabarvení svých příspěvků. I přes rozmanitost směrů, kterými se  jednotlivé diskusní skupiny vydaly, zazněly při závěrečných prezentacích velmi podobné závěry.

  

Přejeme Vám zajímavou četbu

Pavel Bořkovec

Marek Lukáš

Daniela Řepová

Dana Viktorová

Filip Žežulka

 

Zpět