SHRNUTÍ DISKUSE LÍPA XVI.

Špindlerův Mlýn 16. –18. 4. 2004 

Zápisy ze setkání Sdružení Lípa jsou pořizovány s cílem informovat o obsahu proběhnuvších diskusí. Text je vždy kompilátem poznámek pořízených několika nezávislými účastníky setkání - zapisovateli. Text si neklade za cíl zachytit vyčerpávajícím způsobem všechny myšlenky, které na setkání zazněly. Rovněž tak nemá text sloužit jako oficiální dokument, prezentující závěry a doporučení účastníků setkání těm, kdo jsou v konkrétních problémových oblastech profesně angažováni. Zápis splní svůj úkol, jestliže připomene účastníkům setkání příjemné chvíle strávené v myšlenkově inspirativním prostředí a veřejnosti určitou představu o tom, jak byla zapisovateli viděna náplň setkání občanského Sdružení Lípa.

 

Šestnáctá setkání Lípy, které proběhlo v polovině dubna ve Špindlerově Mlýnu, se oproti předchozím setkáním do značné míry odlišovalo. Oproti obvyklým dvěma  tématům, odděleným polední pauzou, se toto setkání věnovalo průřezovému zamyšlení nad situací české ekonomiky. Po úvodních přednáškách, kdy se na dopoledním plénu představilo se svými příspěvky účastníkům setkání celkem pět expertů následovala diskuse navazující na vyslechnuté příspěvky.

 

Témata přednášek byla následující:

 

V odpoledním cyklu pak experti putovali po jednotlivých diskusních skupinách (ty byly pro tentokrát označeny jmény pětice východoevropských hlavních měst), kde pokračovali v diskusích nad tématy dopoledních přednášek. Vzhledem k vysokému počtu expertů však jejich čas určený pro každou skupinu ukázal občas jako nedostatečný. Zvláště v případě, že nastolené téma se pro skupinu začalo jevit jako nosné, se přerušení diskuse a její násilné přerušení dalším expertem ukázalo jako nepříliš šťastné. Další novinkou se stala absence otázek, na které měly skupiny v rámci diskuse hledat své odpovědi. V porovnání s předchozími setkáními se tato novinka jevila jako neutrální. V předchozích setkáních se běžně stávalo, že skupina již na počátku diskuse seznam otázek podstatným způsobem redukovala či případně podstatným způsobem přeměnila. Úplná volnost v přípravě výstupu ze skupiny se však také zcela neosvědčila, skupiny se při plenární prezentaci mnohdy překrývaly či utíkali od témat nastolených expertními přednáškami.

 

Předložený text se snaží ve zkratce zachytit často velmi odlišné pohledy účastníků na jednotlivé problémy, aniž by měl ambici být úplným záznamem veškerých diskusí, které se udály.

 

Přejeme Vám příjemnou četbu.

 

Pavel Bořkovec,

Daniela Řepová,

Filip Žežulka,

Irena Bělská,

Petr Vymětal


 

Zpět