"ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY a FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN"

SHRNUTÍ DISKUSE LÍPA IX.
ZOBRAZENÍ CO NEJVÍCE NÁZORŮ TAK, JAK PROCES POZOROVALA SKUPINA ZAPISOVATELŮ.

Český Krumlov, 10.-12.listopadu 2000

Zápisy ze setkání Sdružení Lípa jsou pořizovány s cílem informovat o obsahu proběhnuvších diskuzí. Text je vždy kompilátem poznámek pořízených několika nezávislými účastníky setkání - zapisovateli. Text si neklade za cíl, zachytit vyčerpávajícím způsobem všechny myšlenky, které na setkání zazněly. Rovněž tak nemá text sloužit jako oficiální dokument, prezentující závěry a doporučení účastníků setkání těm, kdo jsou v konkrétních problémových oblastech profesně angažováni. Zápis splní svůj úkol, jestliže připomene účastníkům setkání příjemné chvíle strávené v myšlenkově inspirativním prostředí a veřejnosti určitou představu o tom, jak byla zapisovateli viděna náplň setkání občanského Sdružení Lípa.

Na začátku listopadu, shodně s prvním kolem senátních voleb, proběhlo v jihočeském Českém Krumlově deváté setkání občanského sdružení Lípa. Témata toho setkání byla orientována výrazně politicky, v dopoledním bloku se účastníci zamýšleli nad otázkami zahraniční politiky České republiky, odpolední část byla věnována problematice financování politických stran.  

Zvolená témata byla maximálně aktuální, a to jak vzhledem k demonstracím rakouských aktivistů na naší jižní hranici, kteří blokovali česko-rakouské hranice právě v důsledku podcenění důležitosti  zahraniční politiky, tak k probíhajícím senátním volbám, které v mnohých diskutujících významně podpořily úvahy v otázce financování politických stran.

První téma - zahraniční politika České republiky - se stalo arénou, v niž současná ani předešlá diplomatická garnitura příliš plusových bodů nezískala. Jednoznačná shoda panovala v tom, že domácí diplomacie má  i po sedmi letech samostatného a svobodného působení před sebou ještě dlouhou a trnitou cestu, která však musí být jednoznačně směřována k euroatlantickým uskupením. Účastníci diskuse se shodli na faktu, že přes všechny slabiny, které Unie v sobě skrývá, nemáme jinou možnost než se stát jejím rovnoprávným členem. 

Diskuse nad financováním politických stran otevřela velmi široké téma samotné existence politických stran vůbec. Při podmíněném souhlasu s financováním politických stran z veřejných prostředků se diskutující kriticky vyjadřovali zejména k snahám omezit volnou soutěž stanovením jakýkoliv diskriminačních hranic pro získání státního příspěvku.  Debata přitom  dále směřovala k stanovení rovných podmínek pro všechny politické subjekty s cílem odstranit překážky ve volné soutěži. Jednoznačným požadavkem diskutujících se stalo zprůhlednění financování politických stran, tedy zejména stanovení jasných pravidel sponzoringu. 

Diskuse byla jako obvykle velmi rozmanitá, v některých okamžicích se účastníci neubránili emotivnímu zabarvení svých příspěvků. I přes rozmanitost směrů, kterými se  jednotlivé diskusní skupiny vydaly, zazněly při závěrečných prezentacích velmi podobné závěry. Snahou nás zapisovatelů bylo maximálně promítnout plastičnost jednotlivých názorů do následujícího textu. V některých případech je pro zvýraznění náboje diskusí použito přímé řeči. Doufáme, že poslouží jako určitá šlehačka na dortu.

Přejeme Vám zajímavou četbu.

Pavel Bořkovec
Ivo Nejdl
Jolana Neterdová
Petr Zapletal
Filip Žežulka

 

Zpět